Oscillatory pulses in FitzHugh-Nagumo type systems with cross-diffusion

E.P. Zemskov, I.R. Epstein, A. Muntean

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Oscillatory pulses in FitzHugh-Nagumo type systems with cross-diffusion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics

Physics

Chemistry

Arts and Humanities