Orthogonal matrices with zero diagonal

J.M. Goethals, J.J. Seidel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1001-1010
Aantal pagina's10
TijdschriftCanadian Journal of Mathematics / Journal Canadien de Mathématiques
Volume19
DOI's
StatusGepubliceerd - 1967

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Orthogonal matrices with zero diagonal'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit