Orthogonal extensions in structural operational semantics

M.R. Mousavi, M.A. Reniers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
49 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Orthogonal extensions in structural operational semantics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen