Origin of the high temperature performance degradation of 1.5μm InGaAs(P)/InP quantum well lasers

Stephen J. Sweeney, Peter J.A. Thijs

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Origin of the high temperature performance degradation of 1.5μm InGaAs(P)/InP quantum well lasers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen