Origin of degradation in Si-based all-solid-state Li-Ion micro-batteries

C. Chen, J.F.M. Oudenhoven, D.L. Danilov, Egor Vezhlev, L. Gao, Na Li, Fokko M. Mulder, Rüdiger A. Eichel, P.H.L. Notten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Origin of degradation in Si-based all-solid-state Li-Ion micro-batteries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen