Oriented polymers obtained by UV polymerization of oriented low-molecular-weight species

D.J. Broer, G.N. Mol

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Oriented polymers obtained by UV polymerization of oriented low-molecular-weight species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie