Orientational relaxation of liquid water molecules as an activated process

H.-K. Nienhuys, R.A. Santen, van, H.J. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

101 Citaten (Scopus)
68 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Orientational relaxation of liquid water molecules as an activated process'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen