Orientation of the electrical heart axis in mid-term pregnancy.

Vertaalde titel van de bijdrage: Oriëntatie van de electrische harts halverwege de zwangerschap

K.M.J. Verdurmen, A.D.J. Hulsenboom, J.O.E.H. van Laar, P.F.F. Wijn, R. Vullings, S.G. Oei

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
47 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageOriëntatie van de electrische harts halverwege de zwangerschap
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)243–246
TijdschriftEuropean Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology
Volume207
Nummer van het tijdschriftDec. 2016
DOI's
StatusGepubliceerd - 29 okt 2016

Trefwoorden

  • Foetaal ECG
  • Elektrische hartas
  • Foetus

Citeer dit