Organomercurial agarose

L.A.A.E. Sluyterman, J. Wijdenes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)544-547
TijdschriftMethods in Enzymology
Volume34
Nummer van het tijdschriftAffinity T
StatusGepubliceerd - 1974

Citeer dit