Organisational factors induce prolonged emergency department length of stay in elderly patients - a retrospective cohort study

S.H.A. Brouns, P.M. Stassen, S.L.E. Lambooij, J. Dieleman, I.T.P. Vanderfeesten, H.R. Haak

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
126 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Organisational factors induce prolonged emergency department length of stay in elderly patients - a retrospective cohort study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen