Organic transistors in optical displays and microelectronic applications

Gerwin Gelinck, Paul Heremans, Kazumasa Nomoto, Thomas D. Anthopoulos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

532 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Organic transistors in optical displays and microelectronic applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen