Organic reactions: selective oxidations: epoxidation catalysis using heterogeneous catalysts

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelHandbook of Heterogeneous Catalysis
Plaats van productieWeinheim
UitgeverijWiley-VCH Verlag
Pagina's2244-2252
Aantal pagina's9
ISBN van elektronische versie9783527619474
ISBN van geprinte versie9783527292127
DOI's
StatusGepubliceerd - 11 apr 2008

Citeer dit