Organic-inorganic hybrid coatings : based on polyester resins and in situ formed silica

S. Frings

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1376 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Linde, Rob, Promotor
  • de With, G. (Bert), Promotor
Datum van toekenning8 dec 1999
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2771-8
DOI's
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit