Ordering behavior in retail stores and implications for automated replenishment

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

77 Citaten (Scopus)
14 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Ordering behavior in retail stores and implications for automated replenishment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie