Ordering behavior in retail stores and implications for automated replenishment

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

265 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Ordering behavior in retail stores and implications for automated replenishment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie