Ordered quantum dot arrays on self-organized strain engineered templates

R. Nötzel, T. Mano, J.H. Wolter

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ordered quantum dot arrays on self-organized strain engineered templates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science