Ordered Peierls distortion prevented at growth onset of GeTe ultra-thin films

Ruining Wang, D. Campi, M. Bernasconi, J. Momand, B.J. Kooi, M.A. Verheijen, M. Wuttig, R. Calarco

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
93 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Ordered Peierls distortion prevented at growth onset of GeTe ultra-thin films'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen