Order in block copolymers through the urea hydrogen bonding motif

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

Samenvatting

Abstract only
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)211-212
Aantal pagina's2
TijdschriftPolymer Preprints
Volume44
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2003

    Vingerafdruk

Citeer dit