Ordening & oriëntatie van 4T: een studie naar de ordening en oriëntatie van organische moleculen op verschillende substraten, Si(100) en SiOx/Si(100)

B.N.C.L. Hepp, M.A. Reijme, W.J.H. Gennip, van, A.W. Denier van der Gon, H.H. Brongersma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  6 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)55-60
  TijdschriftNevac Blad
  Volume37
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit