Orchestrator or Bridge?

A.P. Man, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)28-31
TijdschriftCorporate Dealmaker
Volume1
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit