Oral contraceptives and serum-cholesterol (Letter to the editor)

L.M. Dalderup, R. Doornbos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)755-756
TijdschriftThe Lancet
Volume291
Nummer van het tijdschrift7545
DOI's
StatusGepubliceerd - 1968

Citeer dit