Opto-elektronica

G. Diemer

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale/afscheids redeAcademic

72 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's20
StatusGepubliceerd - 1961

Bibliografische nota

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de afdeling der algemene wetenschappen aan de Technische Hogeschool Eindhoven op vrijdag 6 oktober 1961.

Citeer dit