加罚N a v i e r 一 S t o k e s 方程的最佳非线性G a l e r k i n 算法`

Yiannian He

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageOptimum nonlinear Galerkin algorithm for the penalized Navier Stokes equations
Originele taal-2Chinees
Pagina's (van-tot)251-256
TijdschriftActa Mathematica Scientia
Volume18
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1998
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit