Optimum forming strategies with a 3D reconfigurable die

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPosterAcademic

78 Downloads (Pure)

Zoekresultaten