Optimum design of a matching network for TE11-mode coaxial waveguide horns

Dario Savini, Giuseppe Figlia, C.G.M. van 't Klooster

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimum design of a matching network for TE11-mode coaxial waveguide horns'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen