Optimizing the workload of production units in a smart manufacturing system to find internal production targets

Murat Firat, Julie J.M. De Meyere, Tugce G. Martagan, Laura Genga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimizing the workload of production units in a smart manufacturing system to find internal production targets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen