Optimizing Processing Time of Radio-Astronomy Antenna Simulations using FEKO

Rowanne Steiner, Daniel Ung, A. Hubrechsen, Rob Jones, Randall Wayth, Mark J. Bentum, Bart Smolders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimizing Processing Time of Radio-Astronomy Antenna Simulations using FEKO'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Engineering

Computer Science

Physics

Material Science