Optimizing Processing Time of Radio-Astronomy Antenna Simulations using FEKO

Rowanne Steiner, Daniel Ung, A. Hubrechsen, Rob Jones, Randall Wayth, Mark J. Bentum, Bart Smolders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimizing Processing Time of Radio-Astronomy Antenna Simulations using FEKO'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen