Optimizing lighting quality using the luminance distribution

T.W. Kruisselbrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

44 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)30-32
TijdschriftINSide Information
Volume23
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - jun. 2018

Citeer dit