Optimizing hash-array mapped tries for fast and lean immutable JVM collections

Michael J. Steindorfer, Jurgen J. Vinju

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimizing hash-array mapped tries for fast and lean immutable JVM collections'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science