Optimized bit mappings for spatially coupled LDPC codes over parallel binary erasure channels

C. Häger, A. Graell I Amat, A. Alvarado, F. Brännström, E. Agrell

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimized bit mappings for spatially coupled LDPC codes over parallel binary erasure channels'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen