Optimization of selectivity by tuning column temperatures for series-coupled capillary columns in dual-oven gas chromatographic systems

D. Repka, J. Krupcik, E. Benicka, P.A. Leclercq, J.A. Rijks

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

16 Citaten (Scopus)
42 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimization of selectivity by tuning column temperatures for series-coupled capillary columns in dual-oven gas chromatographic systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen