Optimization of pixel subdivision for grey-scaling in ferroelectric liquid crystal displays

J.A.M.M. Haaren, van, A.G.H. Verhulst, F.J.J. Blommaert

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 13th International Eurodisplay Research Conference, Strasbourg, France, August 31 - September 3, 1993
Pagina's131-134
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit