Optimization of left ventricular fibre orientation of the normal heart for homogeneous sarcomere length during ejection

J.M. Rijcken, M.G.J. Arts, P.H.M. Bovendeerd, A.J.G. Schoofs, D.H. Campen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
62 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)39-46
TijdschriftEuropean Journal of Morphology
Volume34
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit