Optimization of combustion in micro combined heat and power (mCHP) system with the biomass-Stirling engine using SiO2 and Al2O3 nanofluids

Gholam Najafi (Corresponding author), S.S. Hoseini, L.P.H. (Philip) de Goey, Talal Yusaf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimization of combustion in micro combined heat and power (mCHP) system with the biomass-Stirling engine using SiO2 and Al2O3 nanofluids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen