Optimization of Anti-kinking Designs for Vascular Grafts Based on Supramolecular Materials

Dan Jing Wu, Kim van Dongen, Wojciech Szymczyk, Paul J. Besseling, Ruth M. Cardinaels, Giulia Marchioli, Marcel H.P. van Genderen, Carlijn V.C. Bouten, Anthal I.P.M. Smits, Patricia Y.W. Dankers (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimization of Anti-kinking Designs for Vascular Grafts Based on Supramolecular Materials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Chemistry

Material Science