Optimization of an aquifer thermal energy storage system through integrated modelling of aquifer, HVAC systems and building

Basar Bozkaya

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

145 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of the Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Zeiler, Wim, Promotor
  • Li, R., Co-Promotor
Datum van toekenning13 jun 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
StatusGepubliceerd - 13 jun 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit