Optimization of an agarose sandwich model for cartilage tissue engineering

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 3rd Dutch Bio-Medical Engineering Conference (BME 2011), 20-21 January 2011, Egmond aan Zee, The Netherlands
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit