Optimization of aluminum stressed skin panels in offshore applications

B.W.E.M. Hove, van, F. Soetens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
181 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimization of aluminum stressed skin panels in offshore applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering