Optimization of alginate purification using polyvinylidene difluoride membrane filtration: effects on immunogenicity and biocompatibility of three-dimensional alginate scaffolds

Hugo P. Sondermeijer, Piotr Witkowski, David Woodland, Tetsunori Seki, Frank J. Aangenendt, Arnoud van der Laarse, Silviu Itescu, Mark A. Hardy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimization of alginate purification using polyvinylidene difluoride membrane filtration: effects on immunogenicity and biocompatibility of three-dimensional alginate scaffolds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Engineering

Food Science