Optimization of air-curtain sealing efficiency with respect to heat transfer in naturally ventilated buildings

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimization of air-curtain sealing efficiency with respect to heat transfer in naturally ventilated buildings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen