Optimization of air curtain performance by particle image velocimetry measurements and computational fluid dynamics simulations: turbulence model validation

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

61 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimization of air curtain performance by particle image velocimetry measurements and computational fluid dynamics simulations: turbulence model validation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie