Optimization of a single-step reactive ion etching process for InP photonic integration

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

198 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 19th Annual Symposium of the IEEE Photonics Benelux Chapter, 3-4 November 2014, Enschede, the Netherlands
Pagina's1-4
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit