Optimization Methods - Design of approximation tool

M.H. Houten, van, L.F.P. Etman

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's19
StatusGepubliceerd - 1993

Bibliografische nota

TEC-C413-01

Citeer dit