Optimization-based Estimation and Control Algorithms for Quadcopter Applications

Alex Rudolf Petrus Andrien

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

360 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Heemels, W.P.M.H. (Maurice), Promotor
  • Guerreiro Tomé Antunes, Duarte J., Co-Promotor
Datum van toekenning24 jan. 2022
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5428-7
StatusGepubliceerd - 24 jan. 2022

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit