Optimised battery capacity utilisation within battery management systems

S. Wilkins, Bogdan Rosca, J. Jacob, E. Hoedmaekers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
14 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimised battery capacity utilisation within battery management systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen