Optimalisatie van de waterhuishouding van productiesystemen door integraal ketenbeheer: case-studie voor een varkensslachterij

M.L.M. Stoop, R.J.J. Heijningen, van, A.J.D. Lambert

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  De marginale winstpositie van een agro-productiesysteem kan aanzienlijk worden verbeterd door een adequate waterhuishouding. Dit artikel beschrijft hiervoor een algemene leepasbaar model, bestaande uit een waterfabriek, een productiesysteem en een afvalwaterzuivering. Als case is gekozen voor de varkensslachterij. Door introductie van vervuilingskengetallen kan men de waterverontreiniging berekenen op plaatsen waar deze niet meetbaar is. Om tot een optimale waterhuishouding te komen moet de gehe!e productieketen erbij betrokken worden. Milieumaatregelen die de individuele schakels van de keten ten goede komen kunnen voor de gehele keten minder positief uitvallen.
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)127-141
  TijdschriftMilieu: Tijdschrift voor Milieukunde
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit