Optimale productie slechts na logistieke sturing. Case productie van chip positioneringslijn (CPL)

M. Igel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)16-23
TijdschriftBusiness Logistics
Volume11/98
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit