Optimal trajectory control of a CLCC resonant power converter

H. Huisman, I. Visser, de, J.L. Duarte

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
12 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal trajectory control of a CLCC resonant power converter'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen