Optimal tradeoff between exposed and hidden nodes in large wireless networks

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

2 Citaten (Scopus)
29 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal tradeoff between exposed and hidden nodes in large wireless networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen